Disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie én het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Natuurlijk Achterhoek dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natuurlijk Achterhoek dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail via het contactformulier. Als u de toestemming heeft gekregen, dan mag u de content uitsluitend gebruiken mét bronvermelding en een link naar www.natuurlijkachterhoek.org.

Informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die Natuurlijk Achterhoek aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Mocht u problemen ondervinden op onze site of onjuistheden aantreffen, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. De informatie op www.natuurlijkachterhoek.org wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid

Natuurlijk Achterhoek accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Natuurlijk Achterhoek kan er niet voor instaan dat de informatie op www.natuurlijkachterhoek.org geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Deze website bevat links naar websites van derden. Natuurlijk Achterhoek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.